• زندگی عزیز ؛ نوشته آلیس مونرو

    زندگی عزیز ؛ نوشته آلیس مونرو

    زندگی عزیز آلیس مونرو ترجمه: مژده دقیقی نقد و معرفی: گلپر فصاحت انتشارات ماهی|چاپ اول سال ۱۳۹۴|مجموعه داستان| ۲۲۲ صفحه پایگاه خبری نمانامه: مجموعه داستان « زندگی عزیز»  شامل یازده داستان کوتاه است با روایت های رئال از زندگی های متفاوت. هر داستان مجزا از داستان دیگر نگارش شده و فضای خاص و منحصر به