• حشراتی که دردناکترین نیش را دارند

    حشراتی که دردناکترین نیش را دارند

    «جاستین اشمیت» (Justin Schmidt) با چالشی بزرگ در زندگیش مواجه بود. وی که خودش حشره شناسی تازه کار محصوب می شد، همراه با همسر جانور شناسش به دانشگاه بازگشت. آن ها به جمع آوری مورچه «هاروستر» (harvester) (نوعی مورچه که ریشه گیاهان را برای آذوقه اش جمع آوری می کند) مشغول بودند. ترکیب زهر این