• رضا کیانیان در فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد

    رضا کیانیان در فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد

    پایگاه خبری نمانامه: نخستین تصویر از رضا کیانیان در فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد منتشر شد. به گزارش رسانه ها اولین تصویر از رضا کیانیان در فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد منتشر شد.     دیگر عوامل عباتند از:  نازنین بیاتی، الهام کردا، محمد امین و با معرفی شارمین