• دوستی عجیب دو حیوان نامتناسب با هم

    دوستی عجیب دو حیوان نامتناسب با هم

    پایگاه خبری نمانامه: حتما شنیده اید که می گویند دوستی سن و سال نمی شناسد و ممکن است کسانی که در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارند، به بهترین دوستان یکدیگر بدل گشته و موجبات تعجب همه را برانگیخته نمایند. همین اتفاق می تواند در جامعه حیوانات نیز رخ دهد. مثل دوستی عجیب یک بچه