• کتاب پرویز ممنون / هنرمندی که ۴۰ سال در دنیا نقالی

    کتاب پرویز ممنون / هنرمندی که ۴۰ سال در دنیا نقالی

      جدیدترین تالیف دکتر پرویز ممنون در حالی فردا (پنجم آذر) با حضور این هنرمند برجسته و قدیمی تئاتر رونمایی می‌شود که او بیش از چهار دهه است، نقالی‌ مدرن ایران را در سراسر دنیا اجرا و تدریس می‌کند. به گزارش ایسنا، پرویز ممنون چهره‌ای شناخته شده در هنرهای نمایشی ایران است که در سال‌های