• معرفی نویسنده : دکتر مهدی ربی

    معرفی نویسنده : دکتر مهدی ربی

    نویسنده: گلپر فصاحت منبع : سایت هنرلند دکتر مهدی ربی متولد بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۵۹ در شهر اهواز است. مهدی ربی مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی ادبیات نمایشی را از دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران ، با رتبه اول گرفته است. وی دوره ی دکترای خود را در رشته ی فلسفه