• دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

    دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

    پایگاه خبری نمانامه: جلسه «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» با حضور دکتر منصور حسامی در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد. جلسه «نقاشی معاصر و تعاملات جهانی» از سلسله نشست های گفتگوی هنرها در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر یکشنبه ۴ اسفند با حضور دکتر منصور حسامی و دکتر مریم کشمیری در فرهنگستان