• درگذشت دکتر محمد علوی مقدم

    درگذشت دکتر محمد علوی مقدم

      پایگاه خبری نمانامه: دکتر محمد علوی مقدم، چهره ماندگار ادبیات و استاد دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه چهارم مهر ۱۳۹۷ در زادگاه خود سبزوار دنیا را وداع گفت. او نزدیک شصت سال به تعلیم و تربیت چندین نسل همت گماشت. تدریس را از سطح آموزگاری در روستاهای سبزوار آغاز کرد. بعد ضمن خدمت در