• خاطرات من از بازرگان در بهمن ۱۳۵۷

  خاطرات من از بازرگان در بهمن ۱۳۵۷

  به قلم: زنده یاد دکتر محمدرضا جلالی نائینی □ روز ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ شمسی، آیت‌الله خمینی به‌موجب فرمانی مهندس مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت برگزید. آیت‌الله خمینی در روزهای پایانی حکومت دکتر بختیار، پس از ۱۵ سال دوری از ایران، به کشور بازگشت و از فرودگاه مهرآباد تا بهشت‌زهرا پیشوازکنندگان بسیاری با شادی،

 • فن سخنوری و ارتباط آن با عدالت

  فن سخنوری و ارتباط آن با عدالت

  به قلم: دکتر محمدرضا جلالی نائینی □ از آن هنگام که آدمی‌زاده در این سراچه‌ی ترکیب، تخته‌بند تن شده و با عنوان حیوان ناطق، از دیگر آفریدگان امتیاز یافته است، سخن و انسان هم‌زادان‌اند. در آغاز نقش سخن از قالب صوتی نخستین نیازها فراتر نمی‌رفته و نشانه‌یی بوده است از شادی یا اندوهی، کششی یا

 • نقش سید ضیاء در کودتای ۱۲۹۹!

  نقش سید ضیاء در کودتای ۱۲۹۹!

  به قلم: دکتر محمدرضا جلالی نائینی □ سیّدضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی کودتای ۱۲۹۹ هجری‌خورشیدی و نخست‌وزیر کودتا، در حدود یک‌صد روز در ایران حکومت کرد و بعد از سقوط دولتش به خارج تبعید شد و پس از بیست‌ویک‌ سال به وطن بازگشت و قبل از ورودش به ایران، شهروندان یزدی‌اش او را از حوزه‌ی شهر