• پرویز پورحسینی یادگار سال‌های شن!

    پرویز پورحسینی یادگار سال‌های شن!

    پایگاه خبری نمانامه: دکتر علی رفیعی که از سال‌های دور همکاری‌های متعددی با پرویز پورحسینی داشته است، در پی درگذشت این هنرمند، با نگارش نوشتاری، از اندوه خود سخن گفت؛ اندوهی که پایِ ایستادن را از او گرفته و چشمان او را اشک‌بار ساخته است.     این هنرمند صاحب‌سبک تئاتر در این یادداشت نوشته