• توضیحات دکتر زیبا کلام در مورد کمک های جمع آوری شده زلزله کرمانشاه

    توضیحات دکتر زیبا کلام در مورد کمک های جمع آوری شده زلزله کرمانشاه

      پایگاه خبری نمانامه: دکتر زیبا کلام: من نمیدانم جناب آقای علی دایی چه میزان کمک های مردمی جمع آوری کرده اند.اما خودم در حدود۳/۵میلیارد تومان بحسابم از ابتدا تا بامروز ریخته شده و هنوز هم مردم دارند بحسابم پول میریزند.یکنفر که در حد ششم ابتدایی سواد داشته باشد میتواند همه اطلاعات اعم از میزان