• رژیم غذایی دوپامین چیست و چه تاثیری روی بدن دارد؟

    رژیم غذایی دوپامین چیست و چه تاثیری روی بدن دارد؟

    رژیم غذایی دوپامین که با نام «رژیم تام کریج» نیز شناخته می شود، اخیرا سرخط بیشتر خبرهای مربوط به سبک زندگی را به خود اختصاص داده است. به این رژیم، برنامه کاهش وزن همراه با شادی نیز گفته می شود. اما رژیم دوپامین به واقع چیست و چه تاثیری روی بدن دارد؟ در ادامه مطلب