• بزرگسالی و ارتباط با دیگران

    بزرگسالی و ارتباط با دیگران

    پایگاه خبری نمانامه: بسیاری ما در بزرگسالی از یافتن دوستان جدیدی که بتوانیم به طور کامل به آنها اعتماد داشته باشیم و در همه مسائل زندگیمان شریکشان کنیم، ناتوان هستیم. تقریبا همه‌ی دوستان صمیمی و با ارزشمان را از دوران تحصیل در مدرسه یا دانشگاه داریم و پس از آن، نتوانسته ایم کسی را به

  • دوستی عجیب دو حیوان نامتناسب با هم

    دوستی عجیب دو حیوان نامتناسب با هم

    پایگاه خبری نمانامه: حتما شنیده اید که می گویند دوستی سن و سال نمی شناسد و ممکن است کسانی که در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارند، به بهترین دوستان یکدیگر بدل گشته و موجبات تعجب همه را برانگیخته نمایند. همین اتفاق می تواند در جامعه حیوانات نیز رخ دهد. مثل دوستی عجیب یک بچه