• زنان خوب – مردان بد؛ دل آرا فریدیان

    زنان خوب – مردان بد؛ دل آرا فریدیان

    پایگاه خبری نمانامه: والس وسط شعله‌های آتش بیست‌و‌دو داستان کوتاه دارد که بیشترشان از زاویه دید اول شخص روایت شده‌اند .شعاع موضوعی داستان‌ها چندان بلند نیست و بر محور خانه و خانواده می‌گردد. “مردان بی‌وفا” و “زنان حساس و محجوب و مظلوم” در این مجموعه زیادند. زنانی که هنرمندند( والس وسط. . . ، انگار