• دلایل خشونت ایرانیان چیست؟

    دلایل خشونت ایرانیان چیست؟

    چرا ایرانیان خشن تر شده اند ؟! خشونت و نزاع سومین عامل پرونده های قضایی در ایران / ضعف ایرانی ها در مدیریت کنترل خشم  بنا بر اعلام اداره کل  اداره کل پزشکی قانونی استان تهران  در دوماه اول امسال شانزده هزار و ۲۰۷ نفر به علت آسیب های ناشی از نزاع و درگیری به مراکز