• تاریخ : جمعه - ۲۱ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    دكتر ناصر تكميل همايون

    مهر ۸, ۱۳۹۸

    دانشگاه سنگر انقلاب و آزادی

    دکتر ناصر تکمیل همایون ـ استاد و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی منبع: مجله حافظ شماره یک درآمد در پی شانزدهم آذرماه ۱۳۳۲ ـ آن روز پرشکوه حماسه‌ی دانشجویی ـ دانشگاه و دانشگاهیان، منزلت اجتماعی و فرهنگی خود را، با توانمندی کامل پاسداری کردند و نشان دادند که دانشگاه دارای ساخت ملّی و دموکراتیک […]