• تاریخ : پنج شنبه - ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    دكتر محمّدحسين عزيزي

    آبان ۷, ۱۳۹۸

    دکتر مهدی آذر، پزشکِ فرهنگ‌پرورِ آزاده

    به قلم: دکتر محمّدحسین عزیزی □ پیشگفتار نگاهی به پیشینه‌ی تاریخی پزشکان در ایران نشانگر آن است که برخی از آن‌ها افزون بر پرداختن بر حرفه‌ی پزشکی، در عرصه‌های دیگر از جمله سیاست نیز گام نهاده‌اند. برای نمونه، ابن‌سینا (۳۷۰ـ۴۲۸ هـ.ق) پزشک دانشمند و فیلسوف متفکّر، از پزشکانی بوده که مدتی جامه‌ی صدارت پوشیده است. […]