• سفر تاریخی «رابیندرانات تاگور» به ایران!

    سفر تاریخی «رابیندرانات تاگور» به ایران!

    □   در سال ۱۳۱۱ شمسی، دولت ایران از رابیندرانات تاگور، شاعر و فیلسوف مشهور هندی، دعوت کرد تا به ایران مسافرت نماید. تاگور با قبول این دعوت، روز بیست و پنجم فروردین‌ماه آن سال از راه بوشهر وارد ایران شد و تا هنگام مراجعت به هندوستان که قریب چهل روز طول کشید، مهمان دولت ایران