• نقد و بررسی داستان سلامان و ابسال

    نقد و بررسی داستان سلامان و ابسال

    به قلم: دکتر عباس کی‌منش بـا کسی لغزش و خطا یار است کـه هنرمند و دست در کار است وآن‌که را دست بسته‌است از کار کـار وی بـا خـطـا نـبـاشـد یار □ سلامان و ابسال، داستانی‌ست پرراز و رمز و تمثیلی Allegory و اسطوره‌یی فلسفی و عرفانی Myth متعلق به اندیشه‌ی فلسفی یونان باستان که

  • نقد و تحلیل تاریخ حقوق ایران

    نقد و تحلیل تاریخ حقوق ایران

    به قلم : دکتر عباس کی‌منش استاد دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تاریخ حقوق ایران نوشته پرفسور سید حسن امین کتابی است شامل شانزده بخش، جمعاً در ۸۸۸ صفحه به قطع وزیری با جلد گالینگور با نثری فصیح و زبانی بلیغ بدین شرح: از صفحه‌ی ۱ تا ۸۰۴ ، متن اصلی کتاب را