• تاریخ : چهارشنبه - ۱۳ - مهر - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    دكتر احمد نيكنامي

    مهر ۶, ۱۳۹۸

    تصوف و عرفان و تاریخچه آن

    به قلم: دکتر احمد نیکنامی با کمال تأسف، بسیاری از کسانی را که ما بزرگ می‌دانیم و بزرگ می‌داریم، دست‌شان از دامن بزرگی کوتاه بوده است. این مطلب به‌ویژه در مورد اشخاصی که در تاریخ و ادب ما به تصوّف و عرفان و تقوا شهره شده‌اند، کاملاً فراچشم می‌آید. اگر تاریخ تصوّف و سوانح زندگی […]