• برابری قصاص زن و مرد!

    برابری قصاص زن و مرد!

    به قلم: دکتر نعمت احمدی □ حضرت آیت‌الله یوسف صانعی درباره‌ی برابری قصاص نظر فقهی جالبی دارند که برگرفته از کتاب فقه و زندگی (شماره‌ی ۲، چاپ مؤسسه‌ی فرهنگی فقه‌الثقلین) است. در این مقاله‌، به بیان دیدگاه فقهی ایشان می‌پردازم: در مقاله‌ی حاضر، به برابری قصاص زن و مرد و در آینده به برابری قصاص