• موسسه حقوقی تجریش و نیاوران

    موسسه حقوقی تجریش و نیاوران

    پایگاه خبری نمانامه: موسسات حقوقی رابطی بین وکیل و موکل می باشند. موسسه حقوقی در زمینه امور وکالت توسط کارشناسان حقوق و یا وکلای رسمی دادگستری فعالیت می نماید. موسسات حقوقی به چه دلیل ایجاد و ثبت می شوند؟ در جهان فرا صنعتی امروز نظم نوین حاکم بر تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی

  • موسسه حقوقی «ونک و میرداماد»

    موسسه حقوقی «ونک و میرداماد»

    پایگاه خبری نمانامه: طبق این آئین نامه موسسه حقوقی تنها توسط وکلای دادگستری که شرایط مذکور در آئین نامه را داشته باشند می توانند مبادرت به تاسیس و ثبت موسسه حقوقی نمایند حال آنکه در مورخ ۰۲\۱۰\۹۱ بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶ توسط مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری صادر گردیده که طبق آن افراد غیر وکیل