• همه قوا مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات آنها هستند

    همه قوا مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات آنها هستند

      وزیر کشور در واکنش به حوادث و اتفاقات اخیر گفت: حوادث و اتفاقات چند روز اخیر موجب نگرانی، تاثر و ناراحتی مردم عزیزمان شده که همواره هوشیاری و هوشمندی مردم و اهمیت دادن آنها به نظم و امنیت و قانون موجب شکست هر توطئه ای شده است. به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل