• کرونا دشمن پنهان است / حذف تاریخ غیر ممکن است

    کرونا دشمن پنهان است / حذف تاریخ غیر ممکن است

    پایگاه خبری نمانامه: پرویز پرستویی با اشاره به وضعیت این روزهای جهان به مجله فیلم گفت: کرونا یک دشمن پنهان است. مثل جنگ جهانی می‌ماند. همه کشورهای دنیا درگیر آن هستند و فقط خاصه ایران نیست. این دشمن پنهان همه جا هست اما آن را نمی‌بینیم. این وضعیت برای ما مثل زمان جنگ شده است..پرستویی