• دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

    دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

    دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد. تلگرام از نظر عملیاتی قابل فیلتر نیست 🔹براساس شنیده ها، مسئولان دولتی پس از حکم مسدودسازی تلگرام اعلام کردند که از نظر عملیاتی فیلتر تلگرام ممکن نیست و فیلتر کردن این پیام رسان اثرب نخواهد