• در رثای عشق

    در رثای عشق

    خبری نمانامه: خورشیدهای فروزان ادبیات ما، زبان و ذهنی عاشقانه داشته‌اند. یعنی سرمایه‌ی فکرشان و منبع الهامشان چیزی بوده که ما ازآن به عشق و محبت یاد می‌کنیم و این عشق و محبت هم همه‌جا نثار موجودات قدسی و آسمانی نشده است، بلکه معطوف به محبوب‌ها و معشوق‌های زمینی و این‌جهانی بوده است. با این‌