• تاریخ : پنج شنبه - ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    دریا ـ زمین

    آذر ۱, ۱۳۹۹

    نقد و بررسی رمان شیگانهوس نوشته بهاره نوربخش

    پایگاه خبری نمانامه: به قلم غزل قربانپور: در چند دهه اخیر، مبحث نوظهورِ فانتزی در ادبیات به وجـود آمـده کـه برخـی از مباحث ادبیات کودک و نوجوان و حتی ادبیات بزرگسال را به خود تخصیص داده اسـت. فـانتزی در لغـت بـه معنی وهم و خیال یا به قول نیدلمن لین «نوآوری خیالپردازانه وهم و خیال […]