• چهارشنبه سوری در درگز

    چهارشنبه سوری در درگز

    به قلم: محمدرضا فیض آبادی در این شب، در تمام نقاط این منطقه، آتش می‌افروزند و با خواندن اشعار شیرین و گرفتن فال و انجام مراسم دیگر، نحوست و بدبختی و پلیدی را از خود دور می‌سازند و در عوض، خوشبختی و تندرستی و طالع نیک برای خود آرزو می‌کنند. از آنجا که از قدیم‌الایام