• حمل کیف سنگین روی دوش و عوارض آن روی سلامت بدن

    حمل کیف سنگین روی دوش و عوارض آن روی سلامت بدن

    پایگاه خبری نمانامه: خانم ها همیشه عادت دارند که همه وسایل ضروری و غیرضروری را درون کیف دوشی خود ریخته و همه جا با خود حمل می کنند. اغلب هم از سنگینی کیف هایشان شکایت دارند، اما از میزان لوازم موجود در آن نمی کاهند و این بار سنگین را هر روز به دوش می