• گفت و گو با سیاوش اسعدی کارگردان «درخونگاه»

    گفت و گو با سیاوش اسعدی کارگردان «درخونگاه»

    این روزها که فیلم­های کمدی برگ برنده فروش در سینما هستند، فیلم­هایی با سوژه­ های اجتماعی کمتر فرصت بروز و ظهور دارند. در این گیر و دار ما تنها چند فیلم اجتماعی بر پرده سینما داریم که یکی از آنها «درخونگاه» است. این فیلم با پشت سر گذاشتن هفته­ های فروش حالا به فروش خود