• نحوه دریافت ویزای شینگن

    نحوه دریافت ویزای شینگن

    پایگاه خبری نمانامه: مدارک مورد نیاز شاید مهمترین بخش برای درخواست این ویزا باشد، زیرا پیش از مصاحبه این مدارک شماست که معرف شما خواهد بود. به بیان دیگر همین مدارک ارائه شده توسط متقاضی سرنوشت ویزا شدن و یا ریجکت درخواست وی را تعیین می‌کند. در پی مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای شینگن