• تاریخ : پنج شنبه - ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    درجه فرهنگ

    شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

    هنرمندان و بی هنران درجه دار و ارتش بدون درجه فرهنگ!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: در تمام کشورها، صرف نظراز سیستم های حکومتی، یک سنت پسندیده تشریفاتی، فرهنگی، ملی و مردمی رایج است که در چارچوب آن و براساس روابط و ضوابط و معیار های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، به اهالی فعال و پیشکسوت و مطرح و تاثیر گذارهنر و همچنین بی […]