• نگاه یک منتقد به سریال «ازسرنوشت»

    نگاه یک منتقد به سریال «ازسرنوشت»

    به قلم: جبار آذین درام آسیب شناسانه خانوادگی و اجتماعی ازسرنوشت از معدود مجموعه های به نسبت خوب نوشته و ساخته شده شبکه دوم تلویزیون است. این مجموعه با محوریت داستان ویژه دو کودک که همراه کودکانی مانند خود در یک مرکز خیرانه مردمی به نام خانه سالاری مورد توجه و مراقبت و آموزش هستند،