• کتاب «دختر آفتاب و دیو سیاه» نوشته محمدحسین محمدی

    کتاب «دختر آفتاب و دیو سیاه» نوشته محمدحسین محمدی

    پایگاه خبری نمانامه: کتاب «دختر آفتاب و دیو سیاه» که افسانه گل آفتابگردان را روایت می‌کند از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنشر شد. کتاب «دختر آفتاب و دیو سیاه» که افسانه گل آفتاب گردان را روایت می‌کند نوشته محمدحسین محمدی، نویسنده و شاعر جوان افغانستانی به چاپ سوم رسید. این کتاب افسانه