• کتاب «حقوق در جهان اسلام» اثر پروفسور سید حسن امین

    کتاب «حقوق در جهان اسلام» اثر پروفسور سید حسن امین

      پایگاه خبری نمانامه: این کتاب با مقدمه دکتر علی اکبر صادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نگاشته شده است و  برشی از دایره المعارف جهان نوین اسلام آکسفورد است.  اثر حاضر ترجمه ای است از  مدخل حقوق «Law» که طی چهار مقاله در آن دایره المعارف به آن پرداخته شده است. پروفسور سید حسن