• «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری

    «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری

    پایگاه خبری نمانامه: روزهای پایانی تصویربرداری سریال جدید داود میرباقری در جزیره قشم/ تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری در حال حاضر به روزهای پایانی بخش‌های مربوط به جزیره قشم رسیده است. . داوود میرباقری کارگردان موفق در عرصه ساخت سریال‌های تاریخی این روزها مشغول تصویربرداری فصل بیزانس مجموعه «سلمان فارسی» است. در