• داوران بخش عکس نخستین جشنواره فرهنگی هنری «مهر مادر»

    داوران بخش عکس نخستین جشنواره فرهنگی هنری «مهر مادر»

    پایگاه خبری نمانامه: فاطمه بهبودی، محمدرضا شرف الدین، سیامک زمردی مطلق، جاسم غضبانپور، کوروش پیرو داوری این بخش  از جشنواره را بر عهده داشته و به ارزیابی و داوری عکس راه یافته به بخش مسابقه جشنواره می پردازند. شایان ذکر است نخستین جشنواره فرهنگی هنری «مهر مادر» روز ۲۶ بهمن ماه مصادف با سالروز تولد