• مقایسه قیام مشروطه و انقلاب اسلامی

    مقایسه قیام مشروطه و انقلاب اسلامی

    به قلم؛ دکتر داود رویدل □ مقدمه: جامعه و پویایی آن نکته‌ی محوری و تعیین‌کننده‌ی سرشت جوامع و سرنوشت زندگی جمعی، حضور و پویایی مجموعه‌عناصری چون خلاقیت فکری ـ فرهنگی، ذهنیت جمعی ـ تاریخی و همبستگی‌های ملی ـ مذهبی می‌باشد. جامعه ـ به‌تعبیری ـ موجود اعتباری‌ست. این موجود زنده، فعال و پویا، در سه عرصه