• گشایش دانشگاه تهران و اوضاع آن زمان

    گشایش دانشگاه تهران و اوضاع آن زمان

    به قلم: پرفسور فضل الله رضا رئیس سابق دانشگاه تهران □ از اوایل دوره‌ی قاجار تا سال ۱۳۱۳، همیشه ایران بی‌برنامه منظم، دانشجو به اروپا می‌فرستاده است. در دهه‌ی اول سلطنت رضاشاه، دولت برای نخستین‌بار، برنامه و تشکیلات منظم برای این‌کار ترتیب داد. همه‌ساله بین صد تا دویست نفر دانشجو از میان فارغ‌التحصیل‌های دبیرستان از

  • تاسیس دانشگاه تهران!

    تاسیس دانشگاه تهران!

    □ تأسیس دانشگاه یکی از وقایع مهم در تاریخ ایران است که نخستین‌بار میرزا تقی‌خان امیرکبیر ـ صدراعظم اصلاح‌طلب ناصرالدین شاه ـ به این خدمت بزرگ پرداخت و از کشور اتریش شماری چند استاد و مشاور طلبید و لوازم احداث آن را نیز سفارش داد. استادان و مشاوران اتریشی و لوازم ساختمانی دارالفنون، مقارن عزل