• داش آکل و مهندس جوان  در شب بی قلندر بی خواب / ناصر مختاری

    داش آکل و مهندس جوان در شب بی قلندر بی خواب / ناصر مختاری

        دوستانی که فعالیت اقتصادی میکنید …. مثلا فروشگاه دارید برای شاگردی مغازه نمیخواهید یک دکتر استخدام کنید …برای کارهای خانه چطور..؟یک دکتر دبگر نمیخواهید برایتان کارکند..؟چگونه ..؟بهمبن سادگی …تازه رضای خداوتد را هم در پی دارد…تعجب نکنبد چند هزار دکتر بیکار داریم …بله دکتر داریم …مهندس هم داریم …بیکاربیکار …در فروشگاه خودم یک