• درباره‌ مَشدی گلین‌خانم و داستان‌هایش

    درباره‌ مَشدی گلین‌خانم و داستان‌هایش

    به قلم: فرید جواهرکلام □ جلال‌ آل‌احمد، در مبحث غرب‌گرایی گفته بود: «نمی‌دانم چرا این اسم‌های فرنگی (غربی) تا این حد در گوشت و پوست جامعه‌ی ما نفوذ کرده که ناخودآگاه آن‌ها را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد، مثلاً اگر کتابی، ماده‌یی، جنسی یا بنجلی را اسم فرنگی رویش بگذارند، خریدار بیش‌تری پیدا می‌‌کند، یا اگر