• داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

    داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

    به قلم: سید مهدی بهبهانی‌نیا  ـ قاضی دیوان عالی کشور ادبیات فارسی و مواریث گران‌قدر آن به لحاظ افاضه، انسان‌ساز و بی‌نظیر است. ادبیات پارسی در خدمت فطرت آدمی و دربردارنده‌ی حماسه‌ها، قصه‌های دلکش، داستان‌ها و منظومه‌های شورانگیز در اخلاق، فلسفه، زهد، حکمت، مذهب، عرفان، وعظ، نصیحت، مدح، ثنا، اخلاق اجتماعی و عشقی‌ست که طریقت