• تاریخ : جمعه - ۲۱ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    داریوش

    آبان ۱۲, ۱۳۹۸

    متن کامل وصیت نامه داریوش

    □ اینک که من از دنیا می‌روم، بیست و پنج کشور جزو شاهنشاهی ایران است و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورها نیز در ایران دارای احترام می‌باشند. جانشین من خشایار باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری […]