• تاریخ : پنج شنبه - ۱۴ - مهر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  داریوش فرهود

  جلد ششم کتاب ایران فرهنگی منتشر شد!
  آبان ۱۴, ۱۳۹۸

  جلد ششم کتاب ایران فرهنگی منتشر شد!

  جلد ششم کتاب ایران فرهنگی تالیف پروفسور داریوش فرهود با عنوان ایرانیان جهانی منتشر شد. این کتاب چهره های درخشان علمی و فرهنگی ایرانی را که در یکصد ساله اخیر به شهرت و اعتبار جهانی رسیده اند، رصد کرده است. پروفسور فرهود نویسنده این کتاب شش جلدی که خود پدر علم ژنتیک ایران و از […]