• حسین پاکدل: از پرورشِ خیال و فانتزی فاصله گرفته ایم!

    حسین پاکدل: از پرورشِ خیال و فانتزی فاصله گرفته ایم!

    پایگاه خبری نمانامه: حسین پاکدل بازیگر و تهیه کننده کشورمان در یادداشتی نوشت: داریم خودمان را بد تربیت می‌کنیم؛ غیر از ما؛ هنر ما به‌طور اعم و سینمای ما به طور اخص دارد از پرورشِ خیال و فانتزی فاصله می‌گیرد. سال‌هاست به غیر از معدودی استثناء تقریباً هیچ فیلم فانتزی قابل اعتنایی ساخته نمی‌شود. سیما