• اصطلاحات خوشنویسی دیوان حافظ

    اصطلاحات خوشنویسی دیوان حافظ

    به قلم: آزاد محمودی  □ شکی نیست خواجه شمس‌الدین محمّد حافظ با دانش‌ها و هنرهای گوناگون روزگار خویش آشنا بوده است. دیوان این شاعر بزرگ دربرگیرنده‌ی بسیاری از اصطلاحات کلامی عرفانی و هنری است که به‌وسیله‌ی شارحان توانمند تجزیه و تحلیل شده است. امّا از جمله زمینه‌هایی که نه‌تنها در شعر حافظ بلکه در شعر