• فارسی فقط زبان ایرانیان نیست…

    فارسی فقط زبان ایرانیان نیست…

    پایگاه خبری نمانامه: دبیر انجمن ایران‌شناسی اسپانیا می‌گوید: من ایرانیان را ملامت و سرزنش می‌کنم، زیرا در خارج از کشور زبان فارسی را طوری تدریس می‌کنند که زبان فارسی فقط زبان ایران است، در حالی‌که زبان فارسی خیلی بیش از این است. تعدادی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورهای مختلف برای برگزاری پنجمین کنگره