• زندگینامه فضل الله اویسی (خواننده)

    زندگینامه فضل الله اویسی (خواننده)

    پایگاه خبری نمانامه: در یکی از محله های تهران قدیم ، معروف به گارد ماشین دودی ( پا ماشین ) یا به بیان روشن تر ” چاله میدان ” کوی یاور خان که از فرعی های کوچه حاج علیرضا یخچالی بود ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه ۱۲ ماه شعبان ۲۸ حوت ” اسفند ماه ”