• ترانه زیبای عاشقی از لیلا مهاجرانی

    ترانه زیبای عاشقی از لیلا مهاجرانی

    “عاشقی”   بهش بگید همین روزا توی دلم می کشمش خدا نیاره اون روز و بیفته چشمم تو چشش بهش بگید پیشم نیاد بگید که رفت مسافرت به پای عشق الکیت هرچی که داش گذاشت و رفت دیوونه بود اما دلم دیوونه تر از عشق اون قلبمو زد به نامشو پر زد و رفت از