• ترانه زیبای پشیمونی از پرسا مقدس

    ترانه زیبای پشیمونی از پرسا مقدس

    پشیمونی   سنگینی چشمات اینکه نمی خوابی این  حالت گریه این حس بی تابی تلخی حرفات و لبخند اجباری دستای تنهات و حرفای تکراری یعنی پشیمونی یعنی دلت گیره یعنی منو میخوای میخوای ولی دیره یعنی پشیمونی یعنی دلت گیره یعنی منو می خوای می خوای ولی دیره   میخوای مثل سابق مثل قدیما شم